Psychiatrische Zorg in de thuissituatie

Wat is PZT PSOIKOS?

 • PSOIKOS is een project voor psychiatrische zorg in de thuissituatie van de vzw Beschut Wonen Kempen in samenwerking met SEL Turnhout
 • PSOIKOS is een multidisciplinair team van hulpverleners die ondersteuning bieden aan thuisverblijvende mensen met psychische problemen, hun omgeving en de betrokken hulpverleners
 • Vanaf 1 oktober 2011 is het project PSOIKOS geïntegreerd in TEAM LZ, een nieuw mobiel team voor langdurige zorg dat werd opgericht in het kader van PSY107 (www.psy107.be). PSY107 is een project voor zorgvernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg.

Doelstellingen?

 • PSOIKOS streeft er naar dat mensen met psychiatrische problemen zo veel als mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen, door hen thuis aangepaste zorg te bieden, door middel van een goede samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg
 • PSOIKOS wil op deze manier de cliënten, hun omgeving en hulpverleners ondersteunen om een (her)opname in een psychiatrisch ziekenhuis zo veel als mogelijk te vermijden of te verkorten PSOIKOS wil deze mensen begeleiden naar gespecialiseerde psychiatrische zorg wanneer dit toch nodig blijkt

Begeleiding?

PSOIKOS biedt thuisbegeleiding aan volwassenen met psychische problemen. De thuisbegeleiding is specifiek bedoeld voor complexe situaties waarin er een duidelijke indicatie en meerwaarde is voor begeleiding aan huis. De thuisbegeleiding heeft duidelijke doelstellingen die regelmatig geëvalueerd worden. De thuisbegeleiding wordt gestopt wanneer de begeleiding kan overgedragen worden aan reguliere thuiszorg of ggz.

Aanmeldingsprocedure?

Vanaf 1 oktober 2011 werd PZT Psoikos geïntegreerd binnen het nieuwe mobiele team LZ. LZ staat voor langdurige zorg. Team LZ werd opgericht door het samenwerkingsverband GGZ Kempen in het kader van het project PSY107. Team LZ biedt zorg aan huis voor mensen met ernstige en langdurige psychische moeilijkheden. 

Aanmelden bij team LZ gebeurt via volgende procedure:

 • Via het centraal aanmeldingspunt van het GGZ-netwerk Kempen:

  Aanmeldingsteam GGZ Kempen: 014 57 91 00
  Na de aanmelding zal men vanuit het centrale team bekijken welke hulp het meest aangewezen lijkt.

 • Intakegesprek met de cliënt en zijn netwerk
 • Beslissing over zorgaanbod LZ of verwijzing

Voor algemene info en vragen omtrent LZ kan u ons steeds contacteren : Christa Daems, teamcoördinator via GSM 0491 86 17 71

www.ggzkempen.be/contact