Activering

Wat is activering?

De zorgfunctie 'activering' wordt door de overheid gedefinieerd als het werken naar integratie en inclusie van cliënten in het gewone, maatschappelijke leven. Activering omvat activiteiten die erop gericht zijn om de cliënten te ondersteunen bij het vinden van een geschikte dagbesteding onder de vorm van arbeid (al dan niet betaald), opleiding, vrije tijd en ontmoeting. Hierbij is het niet alleen de bedoeling om de bewoners van het eigen IBW verder te helpen, maar om het brede publiek van cliënten met een psychische problematiek bij te staan in hun activeringsvraag.

De realisatie van de opdracht 'activering' bestaat er enerzijds in dat we al onze bewoners beschut wonen en ook vele van onze cliënten voor psychiatrische zorg in de thuissituatie permanent begeleiden met betrekking tot dagbesteding. Voor elke cliënt wordt passende dagbesteding gezocht, indien mogelijk reeds in samenwerking met de verwijzer. De cliënt wordt ook begeleid en ondersteund bij het volhouden van de dagbesteding. Deze begeleidingsopdracht gebeurt niet door een apart team maar door de begeleiders BW of PZT.

Een deel van onze doelgroep kan enkel terecht in een aangepast dagactiviteitencentrum specifiek bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen. Ook het realiseren van dit gespecialiseerde aanbod maakt deel uit van de zorgfunctie activering. Het is evident dat we dit niet alleen kunnen waar maken. In Geel is er een divers aanbod DAC en arbeidszorg binnen het zorgaanbod van OPZ Geel. In Turnhout wordt een belangrijke functie vervult door activiteitencentrum 't Twijgje.

Wat is ít Twijgje?

't Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden die nood hebben aan aangepaste dagbesteding. Het centrum is gelegen in het centrum van Turnhout. 't Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een zestigtal deelnemers. Aanmelding kan gebeuren door de cliënt zelf, een mantelzorger of een professionele hulpverlener. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag geanalyseerd en wordt stilgestaan bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. In overleg met de begeleiding wordt een individueel programma samengesteld.

Voor wie?

Ons aanbod is bedoeld voor volwassen personen die omwille van ernstige psychische moeilijkheden nood hebben aan aangepaste dagbesteding. Wij richten ons naar inwoners van de ruime regio rond Turnhout.

Welke activiteiten?

Diverse activiteiten zijn mogelijk. In onze ateliers (hout, keuken, ontspanning, tuin, textiel, crea) maken we diverse artikelen en producten die we verkopen langs diverse kanalen. We maken onder meer houten speelgoed, meubeltjes, sjaals, babytextiel, kaarsen, vazen, enzovoort. In onze keuken worden maaltijden bereid voor en door onze cliënten. In onze tuin kweken we groenten die we zelf verwerken in de keuken. In het was- en strijkatelier doen we onderhoud van bedrijfskledij. Tweemaal per week is er ontspanning. Een flinke wandeling, een culturele uitstap, een sportactiviteit ...

Wat is arbeidszorg?

Een deel van onze cliënten wil op termijn graag terug gaan werken. Zij kunnen terecht in de arbeidszorg. Hier voeren we diverse opdrachten uit voor bedrijven (vb. verpakken, lijmen, kwaliteitscontrole, enzovoort). In de arbeidszorg kunnen de deelnemers arbeidsvaardigheden trainen zoals tempo, concentratie en kwaliteitszorg. We doen arbeidszorg in ons centrum en op de werkvloer van bedrijven.

De begeleiding?

Een multidisciplinair team begeleidt de verschillende ateliers, de activiteiten en de arbeidszorg. Voor elke cliënt is er een individueel begeleidingsplan. Het team wordt bijgestaan door een vijftal vrijwilligers.

Wat verwachten wij?

De deelname aan activiteiten en ateliers gebeurt in groep. Er is geen permanente individuele zorg mogelijk. Het is daarom belangrijk dat de psychische klachten in voldoende mate gestabiliseerd zijn vooraleer je naar 't Twijgje kan komen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn om afspraken te maken in verband met hun deelname in het centrum en deze afspraken ook effectief nakomen.

Hoeveel kost het?

Activiteitencentra zoals 't Twijgje kunnen niet rekenen op financiering door de overheid. Daarom zijn we genoodzaakt een bijdrage te vragen aan de cliënten. Zij betalen 3 euro per dagdeel.

Hoe aanmelden?

Voor algemene info en vragen omtrent 't Twijgje kan u terecht bij Gitte Van Loon, teamcoördinator, via telefoon 014 43 65 43 of via e-mail: twijgje@beschutwonenkempen.be.

De aanmeldingsprocedure voor 't Twijgje verloopt via het centraal aanmeldingspunt van het GGZ-netwerk Kempen.

Via onderstaande link vindt u alle nodige info.

www.ggzkempen.be/contact

Ontmoetingsruimte De Zoete Inval

Ontmoetingsruimte De Zoete Inval

Onze ontmoetingsruimte De Zoete Inval werd gecreëerd door activiteitencentrum t Twijgje, waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen.  Ook hun familie en vrienden zijn van harte welkom voor ontmoeting en ontspanning, zoals gezelschapsspelletjes spelen, een boek/tijdschrift lezen of gewoon gezellig samenzijn.  Je kan hier ook terecht voor diverse consumpties aan democratische prijzen zoals verfrissende drankjes, versnaperingen, verse soep, ...

 

Openingsuren:

woensdag en vrijdag open van 12u tot 16.30u

Steenweg Op Gierle 65, 2300 Turnhout

Tel. 014/43.65.43  /  E-mail: twijgje@beschutwonenkempen.be

 

Werking van de ontmoetingsruimte

De werking van de ontmoetingsruimte is gestoeld op de herstelvisie.  Door mensen samen te brengen wordt ernaar gestreefd om vereenzaming tegen te gaan.  In de ontmoetingsruimte kunnen cliënten in contact komen met andere mensen met een psychische kwetsbaarheid.  De Zoete Inval wordt open gehouden door enkele vrijwilligers.

De ontmoetingsruimte biedt een uitstekende gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen.  Daarnaast kunnen reeds bestaande banden versterkt en verder uitgebouwd worden door samen deel te nemen aan allerlei activiteiten.